Immigratiebarometer

Migratiedruk

1.168.431

het migratiesaldo van België sinds 2000

Lees meer

Bron: Statbel

Asielaanvragen

35.507

asielaanvragen in 2023

Lees meer

Bron: CGVS

Asielbedrog

56,5%

asielbedrog in 2023

Lees meer

Bron: CGVS

Nieuwe Belgen

683.107

nieuwe Belgen afkomstig van buiten de Europese Unie sinds 2000

Lees meer

Bron: Statbel

Gezinshereniging

332.842

gezinshereniging met niet-Europeanen sinds 2010

Lees meer

Bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Bevolkingssamenstelling

34,5%

heeft niet-Belgische origine in 2022

Lees meer

Bron: Statbel

Terugkeer

75%

geeft geen gehoor aan een terugkeerbesluit

Lees meer

Bron: Dienst Vreemdelingenzaken

Inactiviteit

44,2%

van de niet-Europeanen werken niet (en zoeken geen werk)

Lees meer

Bron: Ugent @ Work

Criminelen

43,4%

van de gevangenen is vreemdeling

Lees meer

Bron: Schriftelijke vraag

Leefloon

€ 365.643.213,91

euro leefloon voor niet-Europeanen in 2022

Lees meer

Bron: Schriftelijke vraag