35.507

asielaanvragen in 2023

Conclusie uit deze cijfers

De asielstatistieken gaan (met uitzondering van het ‘coronajaar’ 2020) al sinds enkele jaren stelselmatig de hoogte in. In 2022 piekte dat het aantal asielaanvragen zelfs tot bijna 37.000; het hoogste cijfer sinds de historische dijkbreuk van 2015. 2023 vormde het derde piekjaar op een rij, met maar liefst 35.507 asielaanvragen.


Net zoals in 2023, zal ook in 2024 de asielfactuur oplopen tot meer dan één miljard euro. Het Belgische asielbeleid is dan ook failliet, en dat in alle mogelijke betekenissen van het woord. Gelet op de historische en astronomische hoogte van de asielfactuur, failliet in de financiële betekenis van het woord. Gelet op het feit dat het voor het grootste deel om weggesmeten geld gaat (bijna 60 procent heeft namelijk geen recht op asiel), failliet in de morele betekenis van het woord. En gelet op het groeiende ongenoegen van de man en vrouw in de straat, ook failliet in de politieke betekenis van het woord.

Uw mening
telt

Contacteer ons