57%

asielbedrog in 2022

Conclusie uit deze cijfers

Vorig jaar volgde in slechts 43 procent van asielaanvragen een positieve beslissing. 


Dat cijfer toont (andermaal) zonneklaar aan dat het asielbedrog welig tiert en onze opvangcentra in grote mate bevolkt worden door mensen die hier niets te zoeken hebben.

Uw mening
telt

Contacteer ons