34,5%

heeft niet-Belgische origine in 2022

Conclusie uit deze cijfers

Aangezien in de loop der jaren honderdduizenden vreemdelingen – waaronder een groot deel op de meest soepele voorwaarden – de Belgische nationaliteit hebben verworven, zegt de nationaliteit niet bepaald alles over de werkelijke omvang van de immigratie naar dit land.


In die optiek zijn de cijfers over de herkomst relevanter. Daaruit blijkt dat er naast de 1.573.273 ‘buitenlanders’ in de strikte betekenis van het woord – goed voor 13,4 procent van de bevolking – ook 2.459.184 ‘Belgen met een buitenlandse achtergrond’ wonen – goed voor nog eens 21 procent van de totale bevolking. Dat maakt dat in totaal amper nog 65,5 procent van de bevolking in dit land ‘Belg van Belgische herkomst’ is.

Hoe men het ook draait of keert: zowel de evolutie van het aantal ‘niet-Belgen’ als het aantal inwoners van vreemde origine tonen aan dat dit land de afgelopen 20 jaar fors een enorme demografische transformatie heeft ondergaan.


Uw mening
telt

Contacteer ons