43,4%

van de gevangenen is vreemdeling

Conclusie uit deze cijfers

Bijna één op twee gevangenen in dit land (43,3 procent om precies te zijn) is vreemdeling.


Zowat één op drie verblijft illegaal in dit land. Voor een goed begrip: in dit cijfer zijn degenen die over de dubbele nationaliteit beschikken niet inbegrepen, net zomin als Belgen van vreemde origine. De ‘top drie’ van vreemde nationaliteiten in de Belgische gevangenissen wordt gevormd door Marokkanen, Algerijnen en Nederlanders.

Uw mening
telt

Contacteer ons