332.842

gezinshereniging met niet-Europeanen sinds 2010

Conclusie uit deze cijfers

Het kanaal van de ‘gezinshereniging’ is en blijft zowat het belangrijkste immigratiekanaal - zeker wat niet-Europese vreemdelingen betreft. 


Al bijna 10 jaar lang bevindt het aantal verblijfsvergunningen dat werd afgeleverd wegens familiale redenen zich in stijgende lijn. Op drie jaar na, gaat het in meerderheid over vergunningen die worden afgeleverd aan staatsburgers van buiten de EU.

Uw mening
telt

Contacteer ons