44,2%

van de niet-Europeanen werken niet (en zoeken geen werk)

Conclusie uit deze cijfers

In totaal is 44,2 procent van de niet-Europese beroepsbevolking (25-64 jaar) niet actief op de arbeidsmarkt. 


Daarmee is deze groep disproportioneel sterk in de statistieken vertegenwoordigd. Een andere opmerkelijke vaststelling is het feit dat 42,6 procent van de 25- tot 64-jarige niet-EU-migranten niet beschikt over een diploma secundair onderwijs. Bovendien is meer dan 20 procent van alle 18- tot 24-jarigen met een niet-EU-27-nationaliteit noch aan het werk, noch in opleiding of training.

Uw mening
telt

Contacteer ons