€ 365.643.213,91

euro leefloon voor niet-Europeanen in 2022

Conclusie uit deze cijfers

In totaal werd er in 2021 meer dan een miljard euro (1.150.862.782,89 euro) aan leeflonen uitgekeerd. Liefst 40 procent van dat bedrag ging naar personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. Het grootste deel daarvan (32 procent van het totale bedrag) was bestemd voor vreemdelingen van buiten de Europese Unie. Voor EU-onderdanen ligt dat percentage op 8 procent.Aangezien vreemdelingen (in de strikte betekenis van het woord) ‘slechts’ 13 procent van de bevolking vertegenwoordigen, zijn ze met een aandeel van 40 procent in de uitgekeerde bedragen zwaar oververtegenwoordigd in de statistieken.

Aangezien ‘nieuwe Belgen’ en/of staatsburgers met een dubbele nationaliteit niet in deze cijfers zijn inbegrepen, ligt het aandeel van personen met een migratieachtergrond in de realiteit nog hoger.


Uw mening
telt

Contacteer ons