68%

geeft geen gehoor aan een terugkeerbesluit

Conclusie uit deze cijfers

Sinds 2018 is het CGVS in minder dan de helft van de eindbeslissingen van oordeel dat de verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had en bijgevolg het land dienen te verlaten. Het is geen geheim dat betrokkenen daar – om het zacht uit te drukken – niet altijd spontaan gevolg aan geven en niet zelden kiezen voor een leven in illegaal verblijf. 


In ieder geval is slechts van een minderheid van degenen die een uitwijzingsbevel gekregen hebben met zekerheid geweten dat ze effectief het land verlaten hebben. In totaal keerden sinds 2016 welgeteld 21.042 personen vrijwillig terug, 23.929 deden dat gedwongen. Daarnaast waren er nog 12.349 zogenaamde ‘terugdrijvingen aan de grens’. Concreet gaat het hier om personen die aan de grens tegengehouden worden door de lucht- en zeevaartpolitie en dus nooit een voet op Belgisch grondgebied hebben gezet.

Uw mening
telt

Contacteer ons