1.168.431

het migratiesaldo van België sinds 2000

Conclusie uit
deze cijfers

Sinds het begin van deze eeuw zit de immigratie van personen met een vreemde nationaliteit naar dit land in een opwaartse trend. Na verscheidene jaren aanhoudende groei daalde de het immigratiecijfer weliswaar gedurende drie opeenvolgende jaren (2011, 2012, 2013), maar vanaf 2014 ging het opnieuw ononderbroken in stijgende lijn. In 2019 steeg het immigratiecijfer zelfs tot 149.174. Dat is meer dan twee keer de bevolkingsomvang van een stad zoals Hasselt en meteen een absoluut record sinds het begin van de tellingen in 1948. In het ‘coronajaar’ daalde het cijfer tot 121.438 om het jaar nadien opnieuw fors te stijgen tot 142.738. In 2022 bedroeg het immigratiecijfer 233.629. Nooit eerder kwamen zoveel immigranten naar dit land.


In 2018 stelde het Federaal Migratiecentrum Myria in haar rapport ‘Migratie in cijfers en rechten’ dat België “vandaag de dag vooral een immigratieland” is. Een analyse die anno 2023 niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet.

Uw mening
telt

Contacteer ons